Bir Sayfa Seçin

KİLİSEYE ÇEVRİLEN TÜRK ESERLERİ

 

“Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri”

çalışmamı

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin

aziz hâtırasına

rahmet ve saygıyla ithaf ediyorum.

Mehmet Emin Yılmaz

Y. Mimar

TRT Haber 16.07.2020

Twitter

A Haber 15.07.2020

Mehmet Emin Yılmaz Bey’in hazırladığı Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri adlı çalışması, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin eserini temel almakla beraber bir bakıma da birbirini tamamlamaktadır.

Prof. Dr. Semavi EYİCE

05.05.2017

KİLİSEYE ÇEVRİLEN TÜRK ESERLERİNİ KONU ALAN GAZETE KÖŞE YAZILARI

Ali Saydam, Yeni Şafak, Bu nasıl ahlak; bu nasıl kültür?!, 18.07.2020

Ekrem Kızıltaş, Takvim, Suya Yazı Yazanlar, 19.07.2020

Prof. Dr. Mehmet Demirci, Yeni Asır, Kiliseye Çevrilen Câmiler, 23.07.2020

Sadi Somuncuoğlu, Yeniçağ, Yeni Vakıflar Kanunu ve Ayasofya, 25.07.2020

Ferhat Ünlü, Sabah, Yahya Kemal’in Gözünden Ayasofya, 26.07.2020

Kiliseye dönüştürülen Türk eserlerinin bulunduğu ülkeler

Çeşitli tarihlerde kiliseye dönüştürülen Türk eseri sayısı

Kiliseye çevrilen câmi-mescitler

Kiliseye çevrilen tekke-türbeler

Kiliseye Çevrilen Türk Eserleri Haritası

Kitabın yayınlanmasından sonra yapılar haritaya işlenecektir.